Inženjering 2018-01-29T19:34:10+00:00

INŽENJERING

Stručnost i posvećenost u vođenju projekata u gradnji i unutrašnjem uređenju je svakako jedan od primarnih zadataka koje smo sebi postavili u samom nastajanju kompanije. Sada smo već iskusni i pravi profesionalci.

BUDIMO U KONTAKTU

PERFEKCIJA IZRADE

Kompanija arhitekata, planera i unutrašnjih dizajnera specijalizovanih za širok spektar komercijalnih, rezidentnih i javnih zgrada i projekata.

Stručni nadzor, vođenje projekata, praćenje svih pripremnih i postupaka nakon završetka projekta. Analiza troškova i pravljenje budžeta i nadzor, kao i otklanjanje svih nedostataka i provera projektne dokumentacije i eventualno uklanjanje nedostataka.

STRUKTURALNA VIZIJA

EuroLux Co doo je kompanija sa reputacijom konstantnih inovacija i najvišeg nivoa dizajna.

Savršene konture

Dugogodišnji rad je kod nas doneo kvalitet kojem smo uvek težili, a savremeni trendovi u gradnji su nas usmerili ka novim kvalitetnijim materijalima kojima se poboljšava i izgled i izrada.

Drugačija izrada

Veliki projekti koje smo radili su nas podigli u kvalitativnom, ali i u kvantitativnom smislu, doveli do poboljšanja same izrade objekata.

Savršeno odrađen posao, objekat prilagođen formi kakvu svi objekti ovog lanca koriste, usklađene boje, linije i forme. Savršeno.

H & M

Svetski brend u našoj zemlji, sa zahtevima koji su postavljeni pred kompaniju, a to je: „…želimo da budemo jedinstveni…“, uspešno odrađen posao, sa kvalitetnim materijalima, sve u skladu sa korporacijskim zahtevima.

Crowne Plaza